Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 w Bełchatowie

Os. Okrzei 15a, 97-400 Bełchatów

E-mail: ps3@belchatow.pl

Telefon: (044) 6324641

Witryna internetowa: http://ps3.belchatow.pl

Godziny otwarcia (poniedziałek - piątek): 06:00 - 17:00

 

AKTUALNOŚCI

Nabór uzupełniający

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021

w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w  Bełchatowie

Działając na podstawie:

  • art. 158 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zm.),

  • Zarządzenia nr 3/I/2020 Dyrektora Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie z dnia 29.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, ustalenia regulaminu pracy Komisji i określenia wzoru druków obowiązujących w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie,

po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

L.P. Nazwisko i imię kandydata Wynik postępowania rekrutacyjnego
1 Dubiel Nadia zakwalifikowana
2 Dubovyk Yelyzaveta niezakwalifikowana
3 Zuzanna Gradek wniosek złożony po terminie
4 Koligot Aleksandra zakwalifikowana
5 Kupisiak Alicja niezakwalifikowana
6 Zuzanna Mazurczyk zakwalifikowana
7 Natalia Siewiera zakwalifikowana
8 Urbanowicz Oskar zakwalifikowany
9 Liliana Zduniak zakwalifikowana

Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej

Monika Krasowska