Kadra pedagogiczna

 

Dyrektor placówki
mgr Aneta Dąbrowska

nauczyciel dyplomowany

Studia magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia licencjackie - Filologia germańska
Studia podyplomowe - Logopedia
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-Terapia-Masaż

 

Nauczyciele 
mgr Marzena Borowska

nauczyciel dyplomowany
Studia magisterskie - Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe - Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera
Kurs kwalifikacyjny - Pedagogika opiekuńcza
Kurs kwalifikacyjny - Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
Kurs kwalifikacyjny - Kinezjologia edukacyjna - metoda dr Paula Dennisona
Kurs kwalifikacyjny - Diagnoza i terapia ręki kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
Kurs kwalifikacyjny - Trening Umiejętności Społecznych
Kurs kwalifikacyjny - Kurs terapii behawioralnej I stopnia

 

mgr Krystyna Cywińska

nauczyciel dyplomowany

Studia magisterskie - Filologia polska
Studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie oświatą
Studia podyplomowe - Logopedia

 

mgr Anna Czajczyńska

nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie Wychowanie przedszkolne
Studia magisterskie - Filologia polska
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Kurs kwalifikacyjny - Kinezjologia Edukacyjna
Kurs kwalifikacyjny - Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona
Kurs kwalifikacyjny - Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej

 

mgr Edyta Frąckowicz

nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie - Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne
Studia magisterskie - Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe - Logopedia
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna
Kurs kwalifikacyjny - Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem
Kurs kwalifikacyjny - Język migowy
Kurs kwalifikacyjny - Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia

 

mgr Jolanta Gąsior

nauczyciel mianowany

Studium Nauczycielskie - Wychowanie przedszkolne
Studia magisterskie - Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna

 

mgr Agnieszka Jędrychowska

nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie - Nauczanie początkowe
Studia magisterskie - Nauczanie początkowe
Studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną-
Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna - rewalidacja
Kurs kwalifikacyjny - Diagnoza i terapia ręki kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
Kurs kwalifikacyjny - Trening Umiejętności Społecznych
Kurs kwalifikacyjny - Joga dla dzieci
Kurs kwalifikacyjny - Dogoterapia/Kynoterapia (licencja zawodowa)

 

mgr Milena Kossakowska

nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie - Pedagogika w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej
Studia magisterskie - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Studia podyplomowe - Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż

 

mgr Monika Krasowska

nauczyciel mianowany

Studia magisterskie - Historia
Studia podyplomowe - Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna - rewalidacja
Kurs kwalifikacyjny - Sensoplastyka ® - Trener I stopnia
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż

 

mgr Karolina Kubiak – Skórka

nauczyciel kontraktowy

Studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż

 

mgr Alicja Kwaśniewska

nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie - Wychowanie przedszkolne
Studia magisterskie - Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

 

mgr Marzena Machlowska

nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie -Wychowanie Przedszkolne
Studia licencjackie - Pedagogika Wieku Dziecięcego
Studia magisterskie - Pedagogika - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Studia podyplomowe - Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i Zespołem Aspergera
Kurs kwalifikacyjny - Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

 

mgr Iwona Major-Skrodzka

nauczyciel kontraktowy

Studia magisterskie - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia podyplomowe - Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna
Kurs kwalifikacyjny - Metodyka nauczania gry w szachy
Kurs kwalifikacyjny - Diagnoza i terapia ręki kurs I stopnia 
Kurs kwalifikacyjny - Trening Umiejętności Społecznych - ujęcia całościowe


mgr Agnieszka Muskała

nauczyciel dyplomowany

Studia magisterskie - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia podyplomowe - Logopedia
Kurs kwalifikacyjny - Terapia behawioralna I i II i III stopnia

 

mgr Edyta Nowak

nauczyciel dyplomowany

Studia licencjackie - Wychowanie przedszkolne z logopedią
Studia magisterskie - Nauczanie początkowe
Studia podyplomowe - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją 
Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia podyplomowe - Logopedia
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż
Kurs kwalifikacyjny - Kurs terapii behawioralnej I i II stopnia
Kurs kwalifikacyjny - EEG - Biofeedback I stopnia

 

mgr Małgorzata Staniaszek

nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia magisterskie - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

mgr Magdalena Stankiewicz

nauczyciel mianowany

Studia magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią -
Studia podyplomowe - Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
Studia podyplomowe - Pedagogika specjalna - rewalidacja -
Kurs kwalifikacyjny - Sensoplastyka ® - Trener I stopnia
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż

 

mgr Jolanta Wnuk

nauczyciel dyplomowany

Studium Nauczycielskie - Wychowanie Przedszkolne
Studia magisterskie - Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe 
Kurs kwalifikacyjny - Metodyka nauczania gry w szachy

 

mgr Aleksandra Woch-Mizera

nauczyciel kontraktowy

Studia magisterskie - Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
Studia podyplomowe - Zintegrowane nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna
Kurs kwalifikacyjny - Sensoplastyka ® - Trener I stopnia
Kurs kwalifikacyjny - Trening Umiejętności Społecznych TUS - całościowe ujęcie
Kurs kwalifikacyjny - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia - Diagnoza-Terapia-Masaż